Politika jakosti

Z17 vxfo5oy

  • Vedeme ji jako nejvyšší prioritu v činnostech naší společnosti.
  • Kvalitními výrobky a službami se snažíme dokázat našim partnerům a zákazníkům, že rozumíme jejich potřebám a požadavkům.
  • Pečlivě dohlížíme na odbornou kvalifikaci všech zaměstnanců a snažíme se o zvyšování jejich dalšího odborného a profesního růstu.
  • Hlídáním kvality se snažíme o minimalizaci chyb a při jejich vzniku vyhledáváme jejich možnou příčinu s přebíráním odpovědnosti každého jednotlivce v týmové spolupráci.
  • Důsledně se snažíme o ochranu životního prostředí a dodržování bezpečnosti práce.